Additionele Risico Minimalisatie Materialen

Voor bepaalde van onze geneesmiddelen zijn additionele Risico Minimalisatie Materialen opgesteld. Deze materialen zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Hieronder kunt u deze materialen raadplegen en downloaden.

Productoverzicht